Bilgisayar

VNA ve PACS: Katlanarak Büyüyen Sağlık Hizmeti Verilerinin Etkili Yönetimine Yanıtlar

Sağlık sistemleri, her zamankinden daha fazla hasta verisi üretiyor. Hastalıkların ilerlemesiyle birlikte, her hastanın “veri ayak izi” zamanla artar, dolayısıyla uygun kurumların (çoğunlukla sağlık hizmeti sağlayıcılarının) yönetmesi gereken toplam veri miktarını artırır.

Büyük miktarda verinin yönetilmesi doğası gereği zordur, ancak veri bolluğu aynı zamanda daha düşük maliyet ve daha iyi hasta sonuçları elde etmek için gerekli olan daha iyi analitik sonuçların elde edilebileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, verileri verimli bir şekilde depolamak, almak, konsolide etmek ve görüntülemek için sağlık ve ilgili endüstrilerdeki veri yönetimi platformlarına büyük bir talep var.

Vendor Neutral Archive (VNA), modern sağlık veri yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir. VNA, görüntüleri, belgeleri ve klinik olarak ilgili diğer dosyaları standart bir arabirimle standart bir biçimde depolayabilen bir depolama çözümü yazılımıdır.

Bir VNA’da depolanan verilere, bu sistemlerin üreticilerinden bağımsız olarak diğer sistemler tarafından serbestçe erişilebilir. Bu birlikte çalışabilirlik, herhangi bir VNA sisteminin ayırt edici özelliğidir. VNA kısaltmasındaki “Nötr” terimi, VNA’da depolanan verileri platformdan bağımsız hale getirdiği için çok büyük anlamlar taşır. VNA’lar, sağlık sistemi genelinde veri paylaşımını kolaylaştırarak departmanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Görüntüleme klinisyenlerinin, daha bilinçli tanılar koymaya yardımcı olmak için görüntüleri EHR ile entegre eden yazılımı kullanmalarını sağlar.

Bir VNA, verileri daha güvenli hale getirmeye de yardımcı olabilir. Bulut tabanlı depolama kullanan VNA’lar, yalnızca yerel bir çözümden daha iyi kurtarma seçenekleri sunabilir. Yerel dosyalar bozulsa veya yok edilse bile, veriler bir bulut sunucusu aracılığıyla güvenli bir konumda bozulmadan kalır.

VNA’ların bir başka gizli avantajı, idari maliyetlerin düşürülmesidir. Daha az sistem ve daha az erişim noktası, BT departmanı için daha az ek yük anlamına gelir. Ve sistemler güncellendiğinde veya değiştirildiğinde verileri taşımaya gerek yoktur, bu da kaynak yoğun olabilecek bir prosedürdür. VNA’lar, sağlık sistemi genelinde de ayrı PACS sistemlerine kıyasla potansiyel olarak daha düşük depolama maliyetleri sunar. VNA’lar, eski verileri otomatik olarak daha ucuz uzun vadeli depolamaya kaydırmak için bilgi yaşam döngüsü yönetimi uygulamalarını kullanabilir ve yalnızca en çok kullanılan verileri daha yüksek maliyetli hızlı erişim ortamında tutar.

uygulama VNA bir sağlık sisteminin işletim prosedürlerinde büyük bir değişimdir. Bu değişim, verimliliği artırmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmek için çok sayıda fırsatı ortaya çıkarabilir.

PACS

Modern teşhis uygulamaları, muazzam miktarda resim ve resimli veri üretir. PACS, Resim Arşivi ve İletişim Sistemi anlamına gelir. PACS’nin temel amacı, tedavi ve iyileşme boyunca hasta izleme ile ilgili görüntülerin yönetimini basitleştirmektir. Modern radyoloji uygulamaları dijital görüntülemeyi içerir. Bu nedenle birlikte çalışabilirlik amacıyla tüm paydaşlar tarafından tanımlanmış ve norm olarak kabul edilmiş bir standarda ihtiyaç duyulmaktadır.

Buradaki örnek, Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim anlamına gelen DICOM’dur. DICOM standartlarına uyan PACS, farklı satıcılardan temin edilen tıbbi cihazlar aracılığıyla oluşturulan dijital görüntü verilerini barındırmak için daha uygundur. Başka bir deyişle, DICOM uyumlu PACS, daha iyi birlikte çalışabilirliğe ve çeşitli tıbbi prosedürler yoluyla oluşturulan farklı türlerde dijital görüntülerin depolanması ve işlenmesi için daha geniş bir kapsama sahiptir.

PACS’nin geleneksel avantajları arasında duplikasyonların kaldırılması, hasta görüntülerine ve raporlarına hızlı erişim, hasta verilerinin ve raporlarının bir kuruluş içinde veya diğer kuruluşlarla uzaktan paylaşılması ve hastaların radyoloji sonuçlarında kronoloji oluşturulması yer alır. Aynı veya diğer hastalar üzerinde önceki çalışmalar.

EN İYİ KURUMSAL GÖRÜNTÜLEME STRATEJİSİ: İHTİYAÇLARINIZA UYGUN OLAN

Kurumsal görüntü yönetimi sistemleri sunan çok sayıda satıcı ile en iyi seçimi yapmak zorlaşıyor. Her organizasyon, organizasyon hiyerarşisi ve iletişim ve finansal kısıtlamalar için kullanılan ağ türü açısından farklıdır. Sonuç olarak, bunların her biri için kurumsal görüntüleme çözümlerine yönelik gereksinimler farklı olacaktır ve hiçbir satıcı tek başına tüm bu talepleri karşılayamaz.

GE Healthcare ve Philips, en heyecan verici PACS çözümlerinden bazılarını sunar. Bu iki satıcı, küresel bir müşteriye sahip olma ve kurumsal arşiv merkezli stratejiler sağlama konusunda benzersiz bir ayrıcalığa sahiptir. Kurumsal arşiv, birden çok görüntüleme departmanından veri toplamak ve yönetmek için uzun vadeli depolama anlamına gelir.

Kuruluşun ihtiyaçları daha VNA merkezliyse, özel VNA uzmanlığına sahip satıcılar düşünülmelidir. VNA merkezli bir uzmana örnek olarak Agfa verilebilir. Agfa, hem DICOM hem de DICOM olmayan verileri işlemek için kurumsal düzeyde VNA çözümleri sunar.

Tesisin büyüklüğü veya temas halinde olduğu hasta sayısı ne olursa olsun, doktorların bunlara sorunsuz bir şekilde erişmesi gerektiğinden, görüntü depolamayı bir zorunluluk haline getirmeniz gerekir. Temel bir kural olarak, çeşitli tanısal görüntüleme için ayrılmış departmanları (veya en azından özel bir radyoloji departmanı) olan herhangi bir büyük kuruluşun yerinde bir PACS sistemine sahip olması gerektiğini söylemek zorunludur. Mali kısıtlamalar mevcut değilse, bulut tabanlı depolama için hem VNA hem de PACS’yi içeren bir hibrit sistem kullanılmalıdır. Bulut tabanlı depolamaya sahip hibrit sistemler, mevcut kurumsal görüntüleme yönetiminde en verimli yöntemlerden biri olarak kabul edilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu