Bilgisayar

NSE5 Çalışma Kılavuzları

Soru 1

Rapor olay bildirimleri için hangi çıktı profillerini sınırlayabilirsiniz? (İki tane seçin)

A. SMS

B. Başka bir FortiAnaiyzer cihazına ilet

C. Bir sunucuya yükleyin

D. E-posta

Cevap: C, D

Soru 2

Veri Sızıntısını Önleme (DLP) arşivleme olarak da bilinen içerik arşivleme ile ilgili hangi ifadeler doğrudur? (İki tane seçin)

A. Tam ve özet arşivlemeye izin verir

B. Tüm politikalar için global olarak yapılandırılmıştır.

C. Varsayılan davranış, tam arşivleme yapmaktır.

D. DLP motoru e-posta, FTP, NNTP ve web trafiğini inceler.

Cevap: A, D

Soru 3

Antivirüs ve IPS güncelleme hizmetinin etkinleştirildiği ve FortiGuard ayarları sergide gösterildiği gibi verildiğinde. İstenen davranış, FortiManager’ın erişilemez hale gelmesi durumunda, yönetilen cihazların bu güncellemeler için genel sunucuları kullanmasıdır; bu, mevcut yapılandırmada durum böyle değildir. Bunu düzeltmek için hangi iki eylem gereklidir? (İki tane seçin)

A. Sunucu geçersiz kılma modunu katıdan gevşeke değiştirin.

B. FortiGate/FortiMail ayarları için Geçersiz Kılma Sunucu Adresini Kullan’da pat’ı 8890’dan 443’e değiştirin.

C. FortiGate/FortiMail için Sunucu Adresini Geçersiz Kıl seçeneğinin işaretini kaldırın.

D. IP adresini bir pubik FDS sunucusu olarak değiştirin ve FortiGate/FortiMail ayarları için Use Override Server Address’te 443’e patlayın.

Cevap: A, C

Soru: 4

FortiAnalyzer yönetici oturum açmalarınızı doğrulamak için hangi uzaktan kimlik doğrulama sunucularını yapılandırabilirsiniz? (Üç tane seçin)

A. YARIÇAP

B. Yerel

C. LDAP

D. PKI

E. TACACS+

Cevap: A, C, E

Soru: 5

Bir FortManager HA silgisinde birincil ve ikincil cihazlar arasındaki senkronizasyonla ilgili olarak hangi iki ifade doğrudur? (İki tane seçin)

A. Global veritabanlarını ncbdng tüm cihaz konfigürasyonları HA kümesinde senkronize edilir,

B. FortiGuard veritabanları, her bir küme cihazı tarafından ayrı olarak indirilir.

C. FortiGuard veritabanları, birincil FortManager cihazı tarafından indirilir ve ardından tüm ikincil cihazlarla senkronize edilir.

D. Yerel günlükler ve günlük yapılandırma ayarları, HA kümesinde eşitlenir.

Cevap: A, B

Soru: 6

İş akışı modu, Super_Admin yönetici kullanıcıları için hangi yeni izinleri sunar?

A. Kendi Kendini Onaylama, Onaylama, Reddetme

B. Kendini onaylamama, Onaylama, Kabul etme

C. Onay, Kendi Kendine Onay, Değişiklik Bildirimi

D. Değişiklik Bildirimi, Kendi Kendini Onaylamama, Gönderme

Cevap: C

Soru: 7

Üstbilgi ve altbilgi ilkeleriyle ilgili hangi iki ifade doğrudur? (İki tane seçin)

A. Üstbilgi ve altbilgi ilkeleri yalnızca kök ADOM’da oluşturulabilir.

B. Üstbilgi ve altbilgi ilkeleri yalnızca genel ADOM’da oluşturulabilir.

C. Üstbilgi ve altbilgi ilkeleri, ilke paketlerinde oluşturulur ve ADOM ilke paketlerine atanır.

D. Üstbilgi ve altbilgi ilkeleri, atanan ADOM ilke paketinde değiştirilebilir.

Cevap: B, C

Soru: 8

Yönetici kullanıcılar ve hesaplarla ilgili olarak hangi iki ifade doğrudur? (İki tane seçin)

A. Yönetici kullanıcı hesapları yerel olarak veya uzaktan bulunabilir.

B. Yönetici kullanıcı oturum açma bilgileri, Web tabanlı ağlar aracılığıyla tüm yöneticilere açıktır.

C. Yönetici kullanıcılara bir yönetici profili atanmalıdır.

D. Yönetici kullanıcı erişimi, yalnızca yönetici profilleri tarafından kısıtlanır.

Cevap: A, C

Soru: 9

FortiManager fiziksel ve sanal cihazları hangi ifade doğru bir şekilde karşılaştırır?

A. Fiziksel ve sanal FortiManger cihazları sınırsız cihazı yönetebilir ve sınırsız depolamaya sahip olabilir.

B. Fiziksel ve sanal FortiManger cihazları, yönetilen cihaz ve depolama kapasitesi sınırlarını artırmak için lisansları kullanır.

C. Fiziksel ve sanal FortiManger cihazlarının sınırsız günlük kayıt oranı vardır.

D. Fiziksel ve sanal FortiManger cihazları, yönetilen cihaz ve depolama kapasitesi sınırlarını ayırt etmek için sırasıyla model türlerini ve lisansları kullanır.

Cevap : D

Soru: 10

Bir ADOM revizyonunu kilitlemenin amacı nedir?

A. Aygıt Yöneticisinden daha fazla değişiklik yapılmasını önlemek için,

B. Revizyon geçmişini devre dışı bırakmak için.

C. Otomatik silmeyi önlemek için.

D. İlke ve Nesneler sekmesini kilitlemek için.

Cevap: C

Soru: 11

Hangi iki ifade, yönetilen bir FortiGate cihazının Yapılandırma ve Kurulum Durumu widget’ındaki “değiştirilmiş” cihaz ayarlarının durumunu tanımlar?

A. Yapılandırma değişiklikleri doğrudan yönetilen cihazda yapıldı,

B. Yönetilen bir FortiGate e cihazı için Device Imager’dan konfigürasyon değişiklikleri yapıldı.

C. Confutation değişiklikleri, yönetilen bir FortiGate cihazına yüklendi.

D. Aygıt Yöneticisi’ndeki yanlış anlama değişiklikleri, artık aygıtın revizyon geçmişindeki en son revizyonu hesaplamaz.

Cevap: B

Soru: 12

Yönetim etki alanlarının (ADCM’ler) rapor ayarları üzerinde nasıl bir etkisi vardır? (İki tane seçin)

A. Tatlım. ADOM’lar raporlarla kullanılamaz.

B. Raporlar (kendi ADOM’si ile yapılandırılmalıdır.

C. Grafik Kitaplığı, Makro Kitaplığı, Veri Kümesi Kitaplığı ve Çıktı Profili ADOM’a özgü hale gelir.

D. Veri Kümesi Kitaplığı, tüm ADOM’lar için küresel hale gelir.

Cevap: B, C

Soru: 13

Disk günlüğü kotası ile ilgili hangi ifadeler doğrudur? (İki tane seçin)

A. FortiAnalyzer, disk günlüğü kotası karşılandığında günlüğe kaydetmeyi durdurur.

B. FortiAnalyzer, disk günlüğü kotasını aygıta göre otomatik olarak ayarlar.

C. FortiAnalyzer, disk günlüğü kotası karşılandığında en eski günlüklerin üzerine yazabilir veya günlüğe kaydetmeyi durdurabilir.

D. FortiAnalyzer disk günlüğü kotası yapılandırılabilir, ancak ayrılmış sistem alanına bağlı olarak minimum veya maksimum 100mb’ye sahiptir.

Cevap: C, D

Soru: 14

FortWanager tarafından yaygın olarak hangi bağlantı noktaları kullanılır? (İki tane seçin)

A. Bir ForUGate biriminin uzaktan yönetimi için TCP 541.

B. TCP 5199 HA sinyal veya senkronizasyon (FortMaTager HA kümesi).

C. TCP 703 HA sinyal veya senkronizasyon (FortiManager HA silgi).

D. Bir FortiGate uratının uzaktan yönetimi için TCP 514.

Cevap: A, B

Soru: 15

FortiAnalyzer’ın yüksek kullanılabilirlikli (HA) tozlayıcıları işlemesiyle ilgili olarak hangi ifadeler doğrudur? (İki tane seçin)

A. FortiAnalyzer, farklı cihazları seri numaralarına göre ayırt eder.

B. FortiAnalyzer, bir silgideki d cihazlardan günlükleri alır.

C. FortiAnalyzer, yalnızca kümedeki birincil aygıttan bgs alır.

D. FortiAnalyzer’ın sadece bilmesi gerekir (kümedeki birincil cihazın seri numarasını bilir – diğer cihazları otomatik olarak keşfeder.

Cevap: A, B

Soru: 16

RAID desteklenmiyorsa, diğer yedekleme mekanizmaları nelerdir (örn. disk arızası, silinmesi veya bozulması durumunda günlük verilerinizi koruma yöntemleri?(Üç adet seçin)

A. Günlükleri Web tabanlı yönetici veya CLI aracılığıyla yedekleme.

B. Yönlendirme, bir sistem günlüğü sunucusunu günlüğe kaydeder.

C. Günlükleri bir FTP, SFTP veya SCP sunucusuna yükleme.

D. Günlükleri arşivleme.

E. Tam arşivlemeyi etkinleştirme.

Cevap: A, B, C

Soru: 17

Hangi ifade FortiManager’da desteklenen Yönetim Etki Alanları modlarını doğru olarak adlandırır?

A. Normal ve Analizör

B. Yedekleme ve Çözümleyici

C. Normal, Yedekleme ve Toplayıcı

D. Normal ve Yedekleme,

Cevap : D

Soru: 18

FortiManger Web tabanlı yöneticide hangi sekmeler var? (İki tane seçin)

A. Aygıt Yöneticisi

B. Politika ve Nesneler

C. FortiGate

D. Veritabanı

Cevap: A, B

Soru: 19

FortiAnalyzer’ın çalışma modları nelerdir? (İki tane seçin)

A. Bağımsız

B. Yönetici

C. Analizör

D. Koleksiyoncu

Cevap: C, D

Soru: 20

Yapılandırılmış bir olay işleyiciyle eşleşen yapılandırılmış bir olayla eşleşen bir olay meydana geldiğinde olay bildirimleri göndermek için kullanabileceğiniz üç farklı yöntem nelerdir?

A. E-posta

B. SMS

C. SNMP

D. IM

E. Sistem günlüğü

Cevap: A, C, E

Soru: 21

‘Çalışırken değiştirme’ nedir?

A. Çalışırken değiştirme, yöneticilerin FortiAnalyzer’ı diziyi hataya dayanıklı hale getirmek için tüm sabit cihazlara yazacak şekilde sınırlayabileceği anlamına gelir.

B. Çalışırken değiştirme, yöneticilerin, aygıt çalışırken RAID yazılımını destekleyen aygıtlardaki arızalı bir diski değiştirebileceği anlamına gelir.

C. Çalışırken değiştirme, yöneticilerin yedekli bir sürücünün eşlik verilerinin cihaz hala çalışırken geçerli olmasını sağlayabileceği anlamına gelir.

D. Çalışırken değiştirme, yöneticilerin, donanım RAID’ini destekleyen aygıtlarda, aygıt hala çalışırken bir kader d*’sini değiştirebileceği anlamına gelir.

Cevap : D

Soru: 22

Sergiye bakın. Bant Genişliği ve Uygulama Raporunun yanındaki saat simgesi neyi gösterir?

A. Özel bir rapordur.

B. Farklı bir FortiAnalyzer cihazından veya farklı (ancak desteklenen) bir ADOM’dan aktarılan bir rapordur.

C. Üretme sürecidir.

D. Planlanmış bir rapordur.

Cevap : D

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu